2016-01-05: Allmän information om ändringar

Vi har nu byggt om och förenklat hanteringen av faktureringsmetoden avsevärt. Administratörer har fram till nu tvingats göra ett antal inställningar och anpassningar som inte varit helt intuitiva för att få det att fungera rent bokföringstekniskt.

 

Så här funkar det nu

Allt som krävs nu är att att man per kund väljer bokföringsmetod och nödvändiga inställningar görs då med automatik. Tidigare var man tvungen att lägga upp betalningar som separata händelser. Nu knyts istället betalningar till ursprungshändelsen, dvs själva fakturan. Eftersom man själv väljer om det är en faktura eller ett kvitto kan systemet automatiskt göra de konteringar som man tidigare var tvungen att göra via skuld- och fordranskonton. Dessa automatiska konteringar kan ändras i inställningarna.

 

För dig som jobbat på det "gamla sättet"

Utöver att systemet nu blivit enklare och mer intuitivt är det inget du behöver tänka på eller göra. Systemet är programmerat att konvertera över allt tidigare registrerat enligt den nya modellen. Dina gamla betalningshändelser kommer att nollas och ersättas av betalningar kopplade till ursprungshändelserna. Givetvis kommer de nollade händelserna att referera till de nya betalningarna, så spårbarheten påverkas inte. Tidigare exporterade betalningshändelsers nya betalningar kommer även de att markeras som exporterade, vilket innebär att du inte får dubbletter i bokföringen.

 

Vad är nytt?

 • Entreprenören väljer mellan att ladda upp ett kvitto eller en faktura. Detta innebär att entreprenören inte längre behöver välja ett krångligt betalsätt för fakturan, utan endast registrerar betalsätt för betalningarna.
 • Behovet av skuld- och fordranskonton på betalsätt försvinner. Dessa alternativ kan nu tas bort helt.
 • Betalningar är inte längre egna händelser, utan knyts till ursprungshändelsen.
 • Möjlighet att exportera till specifika serier.
 • Möjlighet att manuellt avmarkera export-flaggor.
 • Betaldatum ersätts av kolumnen Avstämd i matchningsvyn.
 • Ny kolumn för Saldo i händelse- och matchningsvyn.
 • Ny exportfunktion som bland annat tillåter att ta bort händelser/betalningar från exporten manuellt.
 • Fält för interna noteringar på händelser och betalningar.
 • Förenklad hantering av kreditfakturor.
 • Förbättrad visualisering av kopplade betalningar, konteringstabeller samt inställningar.

 

Vad behöver jag som administratör göra?
De flesta ändringar har skett automatiskt bakom kulisserna. Dock finns det några saker man bör göra:

 • Gå igenom kund för kund om det finns betalningar som inte har en händelse kopplad till sig. Vi har låtit dessa vara okopplade, men så småningom kommer vi att ställa krav på att alla betalningar har en koppling till en händelse och således radera dessa betalningar.
 • Ta bort de konton som inte längre behövs som betalsätt, dvs oftast 2440 och 1550.
 • Gå igenom konteringsinställningarna och kontrollera att allt konteras på det sätt du vill att det ska konteras, då vi ändrat några automatiska inställningar.

 

Om du har frågor kring denna uppdatering är du givetvis välkommen att vända dig till supporten här.

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.