Konteringsinställningar

Många konteringar i Mr Shoebox sker per automatik. För att ge så mycket kontroll som möjligt till administratören har vi skapat ett system där man kan justera systemets inställningar med egna. Systemet fungerar i två steg:

- Justering av systeminställningar på administratörsnivå. Dessa justeringar påverkar samtliga entreprenörer.
- Justering av systeminställningar på entreprenörsnivå. Dessa justeringar påverkar enbart respektive entreprenör och skriver således över eventuella justeringar gjorda på administratörsnivå.

På fakturor finns även en ytterligare möjlighet att göra justeringar för skuld-/fordranskonto på händelsenivå. Dessa justeringar kommer enbart påverka respektive händelse.

 

För att justera inställningar på administratörsnivå

Klicka på Kontrollpanel -> Konteringsinställningar i vänstermenyn. Här finner du ett antal förinställningar. Ändra genom att skriva ett nytt nummer/bokstav. För att se grundinställningen, radera det du skrivit så kommer en grå text visa systemets inställning. När du är klar, glöm inte att spara!

 

För att justera inställningar på entreprenörsnivå

Välj den entreprenör som du vill ska ha andra inställningar. Klicka på reglage-symbolen för att få fram inställningar. Klicka på fliken Konteringsinställningar. Fortsätt sedan som ovan.

 

För att justera skuld-/fordranskonto på händelsenivå

Välj den aktuella kund- eller leverantörsfakturan som du vill ändra kontering på. Börja skriv i fältet för Skuld- respektive Fordranskonto. Du kan även ändra Serie här om du vill. Spara och du ser att konteringstabellen använder dina nya värden!

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.