Bra att veta om konterings-inställningar

 • Alla kontogrupper plockar sina konton från en "konto-pool" som är gemensam för respektive administratör och kontogruppstyp (dvs Utgiftskonton har inte samma konton som Intäktskonton).

 • Entreprenören ser inte kontonummer utan bara benämningen. Vi rekommenderar starkt att inte använda för bokföringstekniska benämningar, utan håll dem gärna så nära Entreprenörens eget vokabulär som möjligt.

 • Kontonummer behöver inte vara unika inom konto-poolen. En kontogrupp kan innehålla konto " 5900 - Reklam och PR" samtidigt som en annan innehåller "5900 - Annonsering". Man kan till och med ha samma kontonummer inom samma grupp, men med olika namn. Detta ger Entreprenören möjlighet att få en bättre uppdelning av sina kostnader/intäkter, även om de inte påverkar bokföringen i sig.

 • Tänk på att systemet ska vara en hjälp för Entreprenören att mata in information, inte att de ska känna att de gör själva bokföringen. Därför rekommenderar vi att hålla listan med konton så kort som möjligt. Slå gärna ihop konton till mer generella. Finns behov av en differentiering i vissa fall kan man alltid göra det via det manuella konteringsalternativet som finns för varje händelse.

 • För att se vilka konton som finns tillgängliga, klicka i slutet av fältet för att få upp en lista av valbara konton (se bild). Om kontot saknas, skapa det i boxen nedanför. För att ta bort konton från en grupp, klicka på krysset till vänster om kontot. Inga ändringar sparas i kontogruppen förrän man klickat på Uppdatera, men konton som skapats ligger kvar i poolen.


 • Betalkonton har ett val som inte andra konton har, man kan välja om det ska anses vara ett Skuldkonto. Händelser som har betalningar registrerade mot ett skuldkonto kan få en Betalning kopplad till sig. Detta påverkar enbart Entreprenörer som har Faktureringsmetoden.

 • Intäktskonton har två val som inte andra konton har, Typ och Moms.

 • Utgiftskonton har ett val som inte går att plocka bort, Representation. Detta beror på att systemet har en del automatik kopplat till detta val, bland annat att man måste ange syfte och namnet på minst två personer som varit med. Konteringen för detta sker enligt denna artikel.

 • Alla kontogrupper utom Anpassad kan delas av många olika entreprenörer. Ändringar i dessa påverkar samtliga som använder den gruppen. Anpassad är en användarspecifik grupp som aldrig påverkas av ändringar i någon grupp, oavsett om den bygger på en mall eller inte.

 • Om man tar bort konton från en kontogrupp som redan har använts för händelser kommer dessa att finnas kvar som befintligt val, men kommer inte att kunna väljas igen. Konton försvinner aldrig från konto-poolen.

 • Sverige Förval är kontogrupper som kommer med systemet och går inte att ändra. Sverige Förval är de grupper som en ny Entreprenör skapas upp med, och är nödvändig för att Entreprenören ska ha konton att välja på innan man valt Administratör.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.