Att säkerställa att alla underlag finns tillgängliga och är kompletta

Ett av Mr Shoebox primära syften är att bidra till att kommunikationen kring bokföringsrelaterade frågor mellan en Entreprenör och en Administratör är så effektiv som möjligt. På detta sätt bidrar vi till att det finns frigörs mer tid till frågor av än mer rådgivande karaktär.

Under periodens gång (den period som ska bokföras) kommer Entreprenören att skicka in sina underlag via Mr Shoebox. Vissa Entreprenörer är noggranna och skickar in varje dag och vissa är mindre noggranna och skickar in mer sällan men oavsett detta, behöver allt ha skickats in och all nödvändig information framgå, innan ni kan ”stänga” periodens bokföring.

Vår rekommendation är att ni löpande (gärna dagligen) säkerställer att det som skickas in är komplett.

När perioden är slut stämmer ni sedan av att samtliga underlag finns med (se Avstämningar (om att alla underlag för bokföringen finns) kontantmetod/faktureringsmetod). Detta gör ni lämpligast genom att Entreprenören mailar er kontoutdraget för perioden i Excel-format. Har ni tillgång till Entreprenörens bankkonto kan ni så klart göra detta åt kunden. Sedan importerar ni kontoutdraget i Mr Shoebox och gör avstämningen. Det som då eventuellt saknas framgår med tydlighet och ni kan enkelt ”flytta över” händelsen från kontoutdraget in i appen. På så sätt vet Entreprenören enkelt vilka händelser som behöver kompletteras.

När alla händelser som ägt rum i företaget under perioden är kompletta och samlade i Mr Shoebox kan ni enkelt exportera dessa via en SIE-fil till det affärssystem som ni föredrar (se Exportera SIE-fil). I ert affärssystem kan ni (som ni redan vet) göra t ex eventuella periodiseringar, deklarationer, resultat och balansräkningar o.s.v.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.