Sätt olika statusar på händelserna

Efter det att en Entreprenör laddat upp en händelse i Mr Shoebox kan du som Administratör sätta en status på händelsen. Meningen är att om det krävs någon åtgärd från Entreprenören (eller inte) ska denne få reda på det på en gång och samtidigt få information om vad för åtgärd som krävs. På så sätt får ni en effektiv kommunikation. Efter att Entreprenören åtgärdat t ex en felaktig händelse sätts statusen tillbaka till NY och ni kan titta på den ännu en gång och sätta en status igen - till dess att den blir OK.

 

OBS

Alla statusar kan ni som Administratör ändra. Entreprenören kan bara påverka en status så att den blir satt till NY (förutom statusen OK).

 

Dessa statusar finns:

Syns direkt för Entreprenören i appen

  • FEL
  • Makulerad
  • OK

Syns inte i appen och är för internt bruk hos Administratören

  • Prep (preppad)
  • ”!” (utropstecken) - inte en status men värd att förklara ändå.

 

De statusar som syns i appen är en indikation för Entreprenören kring om det krävs t ex en åtgärd av denne eller om allt är ok och klart för bokföring.

De statusar som inte syns i appen är för internt bruk. Prep kan sättas som status t ex när ni anser att bilden är bra eller efter det att någon fyllt i momsbelopp, datum o.s.v. Detta innebär att ni bestämmer vad innebörde för ”Prep” är och vem som ska utföra det och vilken som skall ta vid efteråt. ! Utropstecknet är ingen status och används för internt bruk av er som Administratör. Ni bestämmer innebörden av att en händelse får ett utropstecken. Det kan t ex vara om en medarbetare anser att den behöver hjälp med en händelse eller om händelsen behöver tittas på närmare.

 

Så här går det till:

När du är inne på en Entreprenörs händelser klickar du fram den händelse du vill ”jobba” med.

Längst upp ser du de olika statusarna och utropstecknet:Utifrån av hur ni valt att strukturera ert arbete kring de händelser som kommer in bestämmer ni sedan enkelt vilken status ni vill att händelsen ska få genom att klicka på den. Glöm inte att de enda statusar som direkt görs synliga i appen är: MAK, OK och FEL.

När ni återvänder till huvudsidan för kunden där alla händelserna är listade kan ni enkelt sortera efter vilken status händelsen har. På så sätt kan ni t ex beta av alla preppade händelser eller felaktiga händelser i ett stöp.

Nedan följer lite utförligare information om statusarna.

 

1. MAK (Makulerad)

Om ni väljer statusen MAK innebär det att händelsen kommer att makuleras. För säkerhets skull kommer det upp en varningsruta där ni måste bekräfta att ni vill makulera händelsen. Klicka på ”Makulera händelse” eller ”Avbryt”.

I appen kommer Entreprenören att se att händelsen blivit makulerad.

 

2. FEL (felaktig)

Om ni väljer statusen FEL innebär det att händelsen kommer att markeras som FEL i appen. Därefter kommer det upp en dialogruta som ger er möjligheten att kommentera vad det är ni anser vara felaktigt. Klicka sedan på ”Markera som ej godkänd”.I appen kommer Entreprenören att se att händelsen blivit markerad som ej godkänd och varför (genom kommentaren). Efter att Entreprenören åtgärdat det som krävts kommer händelsen att återigen dyka upp som NY hos dig som Administratör.

 

3. OK

Om ni väljer statusen OK innebär det att ni anser att händelsen är färdig och inte kräver ytterligare åtgärd från Entreprenören.

 

4. PREP

Statusen PREP är för internt bruk. Detta är en status som inte Entreprenören ser i appen. Hur ni använder PREP är upp till er. Vissa Administratörer använder den t ex när de anser att allt är klart utom kategorivalet d.v.s. konteringen. På så sätt har de delat upp arbetsuppgifterna internt på byrån där någon kanske gör det som är lite enklare och någon annan sedan tar vid och gör det som är lite svårare.

 

5. NY

Avsnittet ej klart...

 

6. Utropstecknet


Detta är till att börja med ingen status, utan egentligen en “flagga”. Genom att använda denna ges ni möjlighet att markera händelser som ni kanske vill återvända till vid ett senare skede pga att ni kanske måste ta reda på mer information eller bolla frågan vidare till någon annan.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.