Kommentarer och meddelanden

Till varje affärshändelse (”Händelse”) kan du lämna en kommentar om du önskar (t ex ”Får jag dra av denna kostnad på företaget?”). Den kommentaren är då direkt kopplad till det underlag som du skickar in, vilket underlättar för både dig och Administratören.

Du kan även få en kommentar från Administratören som är kopplad till en specifik händelse (t ex ”Jag saknar information kring vilka som var med vid representationen och syftet med mötet?)

Meddelanden är av en mer generell karaktär och är inte kopplade till ett specifikt underlag. Du kanske undrar vad traktamentet är i New York eller vad förmånsvärdet är på en specifik bil o.s.v. Dessa frågor skickas förslagsvis som ett generellt meddelande!

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.