Introduktion

Vårt huvudsakliga fokus och utmaning är att effektivisera, förnöja och öka kontrollen över företagarens administrativa åtaganden.

Administrationen är som kanske bekant en av de största trösklar för tillväxt (enligt företagarna själva) och samtidigt en viktig del för samhällets rättvisa skatteintäkter. Denna grupp (småföretagarna) har stått för närmare 90% av alla nyanställningar inom EU de senaste 5 åren. Vad skulle de kunna åstadkomma och vilka positiva effekter skulle det ha om trösklarna försvann eller minskade?

Alltså - en viktigt, spännande och rolig utmaning!

Vår vision är att Mr Shoebox skall vara det självklara valet för Entreprenörer och Administratörer att tillsammans hantera ekonomi-relaterade händelser rent administrativt.

Mr Shoebox vänder sig till två typer av användare: Entreprenörer (företagare) och Administratörer (bokföringsbyråer).

 

Entreprenören upplever ofta den invecklade och ofta otydliga administrativa processen kring att skicka in underlag, (när och vad och på vilket sätt) frustrerande. Samtidigt önskar Entreprenören (med minimal administrativ insats) mer kontroll över sin verksamhet (skatter, moms o.s.v.). – en nöt att knäcka helt enkelt

Som Administratör är många av arbetsuppgifterna mindre stimulerande då det i mångt och mycket  består  av  att  förklara  (olika  kunskapsnivåer bland kunderna) och försöka förmå Entreprenören att skicka in materialet komplett och i tid. Viljan att hjälpa Entreprenören leder ofta till sena nätter och intensiva arbetsperioder mot tidsfrister. Sortering, arkivering och letande efter underlag är andra arbetsuppgifter som tar mycket tid.

Idén till systemets utformning, funktion och nytta är således sprunget ur de svårigheter som finns för att uppnå effektivitet och mer stimulation. Lyckas vi med detta frigör vi också tid för Administratörer att utveckla sitt erbjudande mot av t ex en mer rådgivande karaktär.

Vi innerligt välkomnar alla förslag kring hur vi bättre kan nå vår vision – Vi utvecklar systemet kontinuerligt tillsammans med våra Entreprenörer och Administratörer - och med högt tempo :)

Välkommen!

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.