Introduktion

Detta fungerar likt LinkedIn eller Facebook d.v.s. någon skickar en förfrågan, den andre godkänner (eller avböjer) och därefter kan båda parter kommunicera med varandra.

Den stora skillnaden mellan Mr Shoebox och t ex LinkedIn och Facebook är främst 2 saker:

  1. Att det ingås ett avtal mellan parterna innan förfrågan godkänns (innan ”kopplingen” sker). I detta fall är det ett uppdragsavtal mellan er som Administratör och er kund (Entreprenören). Efter att avtalet är godkänt av båda parter så godkänner ni som Administratör förfrågan i Mr Shoebox.
  2. Det går bara att skicka förfrågan åt ett håll d.v.s. det är bara Entreprenörer som kan skicka förfrågningar till Administratörer och inte ni tvärtom.


Om ni redan har ett avtal (uppdragsavtal) med en kund och vill att denne ska börja använda Mr Shoebox – så hoppar ni så klart över det steget och upprättar en ”koppling” på en gång.

Hur ni ”kopplar” er med Entreprenörer kan ni läsa mer om (se artiklar Från marknadsplatsen och Utanför marknadsplatsen).

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.