Kund som inte kopplas från mötesplatsen

Uppsättning av Entreprenörskonton med förvald Administratör

Detta är en steg-för-steg-guide för hur man bäst sätter upp Entreprenörs-konton åt sina kunder utan att dessa måste välja Administratör.

 

1. Gå till sektionen för att skapa inbjudan.

Du finner sektionen under Användarhantering -> Skapa inbjudan.

 

2. Fyll i uppgifter och skicka

Fyll i så mycket av uppgifterna du kan. Viktigast är givetvis mail-adressen då det är den som kunden får sin inbjudan till samt att den blir kundens användarnamn. Du kommer nämligen att skapa upp ett konto åt kunden som är knutet till dig som administratör.

Om du vill koppla en redan befintlig kund måste du använda den email-adress som kunden registrerat sig på. Då kommer kunden att automatiskt kopplas till din byrå, förutsatt att kunden inte redan har en administratör.

För närvarande görs kopplingen inte helt omgående, utan det kan ta upp till en timme innan det slår igenom överallt. Har det inte skett inom denna tid kan det hända att kunden redan har en koppling till en annan administratör. Kontakta i så fall supporten så hjälper i dig!

 

När du väljer Appversion ska du välja Fullversion.

 

3. Företagsspecifika inställningar/kompletteringar

När du blivit ihopkopplad med det nyskapade kontot kan du ställa in konto-grupper och information om kunden. Om du inte angett företagsnamn i steget innan är det viktigt att göra det så snart som möjligt, eftersom många listningar utgår ifrån företagsnamnet!

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.