Att säkerställa inkomna underlag

Med Mr Shoebox kan Entreprenören skicka in (registrera) samtliga av sina händelser som rör företaget. Mr Shoebox tilldelar varje händelse ett nummer som Entreprenören kan anteckna på det fysiska underlaget och arkivera det (om det nu är fysiskt annars registreras detta i systemet per automatik).

Samtidigt får ni som Administratör tillgång till händelsen via ert administratörsgränssnitt i Mr Shoebox. Det viktigaste då är att säkerställa att underlaget innehåller all information ni behöver för att kunna bokföra händelsen. Desto snabbare ni gör detta desto snabbare kan ni påpeka om något behöver kompletteras och undviker därmed att Entreprenören kanske glömt bort information o.s.v.

Vår rekommendation är att ni uppmanar era kunder att så ofta som möjligt skicka in sina underlag och att ni dagligen kollar att de är säkerställda genom att tilldela händelsen en ”Status” (se ”Sätta olika statusar på händelserna” samt att ”Lämna kommentarer på händelser).

För att en händelse ska kunna bokföras korrekt behöver olika information framgå beroende på vilken typ av affärshändelse det här.

 

Kvitton och leverantörsfakturor

 • Utställare
 • Datum
 • Vad köpet avser
 • Belopp
 • Moms

Är det vid t ex representation behöver även syftet med mötet och vilka som deltog.

 

Körjournaler

 • Syftet med resan
 • Datum
 • Sträckan

 

Löneuttag

 • Vem som tagit ut lönen
 • Belopp (netto)

 

Kundfakturor

 • Datum
 • Vad försäljningen avser
 • Belopp
 • Moms
 • Utställare (detta vet vi redan – men det måste ändå framgå på fakturan)

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.