Skapa faktura

Förutsättningar

För att det ska vara meningsfullt att skapa en faktura krävs att viss basinformation är angiven. Se avsnitt Ange företagsuppgifter.

Man kan förvisso skapa nya kunder och artiklar vid själva fakturaskapandet, men vi rekommenderar för enkelhetens skull att läsa avsnitten Lägg till kund samt Lägg till artikel och att man sätter upp den aktuella kunden och den/de artiklar som ska användas i steg för steg-anvisningarna.

 

Ange fakturainformation

Klicka på Plus-knappen längst ner i mitten i navigationsfältet.

  

Välj alternativet Intäkt.

 

Välj alternativet Skapa faktura/kvitto.

 

Välj typ av faktura först. De val som finns är Faktura och Kreditfaktura. Faktura är valt som standard.

Fakturanumret sätts automatiskt till första tillgängliga. Vill man starta med ett högre nummer kan man ändra detta manuellt, men man kan inte sätta ett nummer som redan finns i systemet.

Fyll sedan i resterande uppgifter enligt önskemål.

 

 

Vissa val kan bara väljas om kunden är privatperson eller vice versa. Vissa val kan även medföra att extra information måste matas in, exempelvis kundens VAT-nummer.

I bilden nedan finns de knappar som används för att lägga till kund och fakturarad/-er. Man kan även välja att importera rader från händelser, tidrapporter eller hela projekt.

 

Välj kund

Välj kund genom att trycka på plustecknet till höger om Kund

Välj något av företagen i listan. Om inga företag finns kan du lägga till med hjälp av plustecknet längst upp till höger. 

 

Lägg till fakturarader

Lägg till fakturarader genom att klicka på plustecknet till höger om Skapa ny rad.

Välj någon av artiklarna. Om inga artiklar finns kan du lägga till med hjälp av plustecknet längst upp till höger.

 

I vyn för faktura-spec kan du välja hur många av artikeln du vill lägga till, samt eventuellt ändra pris per artikel. I vårt exempel har vi valt att lägga på lite på priset per spik eftersom kunden beställt så lite. Även benämning, enhet och momssats kan ändras. Faktura-specen byggs alltså upp med artiklar som mall, men är fullständigt flexibel.

Avsluta med att klicka på Lägg till rad.

För att lägga till fler rader, upprepa genom att klicka på plustecknet till höger om Skapa ny rad.

 

 

Skapa faktura

Den valda kunden samt fakturaraden/-erna kommer nu att synas i översikten enligt nedan.

 

Klicka på Spara och fakturan kommer att sparas som ett utkast. Utkasten kan du se under Fliken Mer -> Fakturor -> Utkast.

 

 

Skicka faktura

Den faktura som nu skapats är inte skickad än. För att se hur man skickar en faktura, se avsnittet Skicka faktura under Hantera utkast.

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.