Hantering av ingående kortbetalningar

Detta exempel utgår ifrån att entreprenören har faktureringsmetoden.